Βιογραφίες - 'Κ', Οικοδομικές Επιχειρήσεις και Εργασίες