Βιογραφίες - Αγορά - Εμπόριο, ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ