Βιογραφίες - Γενικές Υπηρεσίες, ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ