Βιογραφίες - Οικοδομικές Επιχειρήσεις και Εργασίες, ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ