Βιογραφίες - Ξύλινα Κουφώματα, Χωματουργικές Εργασίες