Βιογραφίες - Ξύλινα Κουφώματα, Οικοδομικά Εργαλεία και Υλικά