Βιογραφίες - ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΝΗΣΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ