Βιογραφίες - ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΡΟΔΟΠΗΣ, ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ