Βιογραφίες - ΝΕΑΠΟΛΗ ΒΟΙΩΝ ΛΑΚΩΝΙΑΣ, ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ